PluimveeGanzen

Wij hebben 2 ganzen, 1 ganzerik Remy met 1 vrouwtje Moos

Ganzen werden al 3000 tot 4000 jaar geleden door de oude Grieken gebruikt voor het bewaken van hun tempels. De tamme gans is een grappige, eigenwijze grote vogel. Behalve dat ze gezelligheid brengen, doen ganzen ook dienst als erfbewakers: ze kunnen flink gakken als er vreemden komen! Ganzen zijn groepsdieren, die op z’n minst in een koppel gehouden moeten worden. Met de leeftijd van een jaar zijn tamme ganzen geslachtsrijp. De gans legt om de dag een ei, meestal vanaf maart. Ganzen broeden in ongeveer vier weken hun eieren uit. Genten beschermen hun ganzen door een dreigende houding aan te nemen, hun nek te strekken en te blazen. Tegen het eind van het broedseizoen neemt het agressieve gedrag van de genten weer af. Ganzen zijn grazers. Ganzen zijn geharde dieren en houden het prima uit zonder schuilgelegenheid. Het zijn landvogels maar een vijver is nodig om in te baden, te paren en in weg te vluchten.

Muskuseend   "Lies "

De Spaanse ontdekkingsreizigers die de muskuseenden in de zestiende eeuw vanuit Midden- en Zuid-Amerika mee naar Europa namen, wisten dat ze op de terugtocht geen honger hoefden te lijden. De redelijk zware muskuseend mag zich zeker niet moeders mooiste noemen, met z’n rare rode wratten op de neus en rond de ogen en zijn korte poten en grote voeten, waar niet alleen een paar zwemvliezen maar ook klauwtjes aan zitten . Maar aantrekkelijk zijn ze wel, vanwege hun tamme, sympathieke karakter. Deze dieren hebben veel ruimte nodig, een schuilgelegenheid en een platte bak met water. Op het menu van de muskuseenden staan gras, voedselresten, wormen en insecten. Het zijn meester in het wegvangen van vliegen. Deze eendensoort is niet alleen zeer vruchtbaar, de vrouwtjes zijn ook goede broeders. Hoewel er meldingen zijn van maar liefst dertig eieren per nest, broedt de eend meestal zo’n tien tot zestien eieren uit die na 35 dagen uitkomen.

Noord-Hollandse Blauwe:  Babs en Bor

De Noord-Hollandse Blauwen danken hun naam aan het feit dat koekoekkleurige hennen, die in weer en wind buiten lopen, van kleur veranderen in donker blauwgrijs. De officiële naam is overigens Noord-Hollands Hoen. Het gaat hier om zware, massief gebouwde dieren met een rustige aard. Het ras is slechts erkend in één kleurslag: de koekoekkleur. Het is een zogenaamd autosexing ras, dat wil zeggen dat de hanen en de hennen direct na het uitkomen van het ei zijn te onderscheiden. De haantjes hebben namelijk een veel grotere lichte vlek op de kop dan de hennetjes en ogen over het geheel lichter grijs van kleur. De Noord-Hollandse Blauwen hebben een enkele kam, oranjerode ogen, witte poten en een witte huid.

 

22 maart 2024: nieuwe Hollandse Blauwe knuffelkippen, een hen en een haan, Baps en Bor. Eerst bij San thuis in opleiding geweest. Vanaf 2 april op de kinderboerderij waar in de rij gestaan wordt door jeugdvrijwilligers om te knuffelen. De kuikens groeien goed en zijn 3 mei naar buiten verhuisd, voorlopig naast de konijnen. Dinsdag 4 juni zijn ze losgelaten en op het erf gezet.

17 februari 2024 is gans Nicolet dood gevonden. Zij was 25 jaar de onafscheidelijke partner van Remy. Gelukkig vonden we dezelfde dag een eenzaam nieuw vrouwtje voor hem, Moos.

Vogels besteden dagelijks veel tijd aan het onderhoud van hun verenpak. Met behulp van hun snavel houden ze de veren op hun plek en verwijderen ze veerluizen en mijten die er gaten in maken. Door regelmatig een bad te nemen wordt allerlei vuil uit de veren verwijderd. Vuiltjes in de veren zijn namelijk een broedplaats voor allerlei parasieten. Ook het invetten van het verenkleed met het was uit de stuitklier hoort bij de dagelijkse poetsactiviteiten.


Omdat er geen uitzicht is op het kunnen loslaten van ons pluimvee vanwege de vogelgriepverordeningen hebben we er voor gekozen ze te verhuizen naar een mooie plek waar ze veel ruimte hebben om te scharrelen: de Fruittuinen. Onze kippen en parelhoenders zijn reuze blij.

Ook voor de 2 pauwenvrouwen is een prachtig nieuw thuis gevonden met heel veel ruimte en gezelschap van 4 parelhoenders, kippen en nu ook een mooie mannetjespauw. De ophokplicht is per 7 juli 2023 opgeheven. Toch hebben we er voor gekozen om de pauwen naar dit nieuwe adres te laten gaan, omdat als er in het najaar weer vogelgriep opduikt een particulier zijn dieren niet hoeft op te hokken ivm geen publieksfunctie zoals wij wel hebben.

Kippen kunnen hun ogen onafhankelijk van elkaar gebruiken en hebben een gezichtsveld van 300 graden (voor mensen is dit 180). Doordat ze hun ogen afzonderlijk van elkaar kunnen gebruiken kunnen kippen zich tegelijkertijd op verschillende dingen focussen. Dit staat ook bekend als monoculair zicht, dat opmerkelijk genoeg al ontstaat voordat een kuiken uit het ei komt. Als het kuiken nog in de schaal zit draait het naar rechts om licht op te vangen, waarbij de linkerkant van de schaal wordt bedekt door het lichaam van het kuiken. Wanneer een kuiken uit het ei komt, ontwikkelt het bijziendheid in het rechteroog, om het kuiken in staat te stellen goed naar voedsel te kunnen zoeken. Het linker oog is juist verziend, zodat een kip goed kan kijken of er geen roofdieren op de loer liggen. Dit is te zien wanneer er bijvoorbeeld een roofvogel overvliegt en een kip zijn/haar kop kantelt om het goed te kunnen zien.


Dit is Lies. Een vrouwelijke Muskus eend. De vrouwtjes kunnen uitstekend vliegen, beter dan de mannetjes. Kenmerkend zijn verder de wratten op de kop – bij de woerd meer dan bij de eend - de korte poten en grote voeten. Die voeten bestaan niet alleen uit een paar zwemvliezen, er zitten ook klauwtjes aan. Dankzij die klauwtjes kunnen ze hun toevlucht zoeken in een boom. Muskus eenden gaan zelfs graag op stok.

De snavel van een eend is een soort zeef. Aan de buitenkant van de onder-snavel zitten allemaal randjes. Die randjes zitten ook aan de binnenkant van de bovensnavel en aan de zijkanten van zijn dikke tong. Als hij dan onder water zoekt naar voer of beestjes dan zuigt hij het water naar binnen. Dan doet hij zijn snavel dicht en drukt met zijn tong al het water weer naar buiten langs al die randjes. Doordat de beestjes en het andere voer niet door die randjes heen kunnen blijven die in zijn bek zitten en kan hij het opeten.


Meer verhalen van de boerderij

Boerenhoen    "Karel "

Onze haan Karel was een bijzondere haan.

Hij was namelijk heel tam en knuffelde graag met kinderen en volwassenen. Daarom werd hij ook wel eens ingezet tijdens therapiesessies voor mensen met angst voor vogels of kippen.

Helaas is deze geweldige haan op bijna 10 jarige leeftijd overleden.

Karel de therapiehaan
Karel is een rustige haan en houdt er van om af en toe met mensen te knuffelen. Dan zit hij rustig op schoot en kan hij makkelijk geaaid worden. Daarom wordt hij ook wel eens ingezet als therapievogel. Voor mensen met vogel of kippen angst. Hieronder lees je het succesverhaal van psycholoog Philip en Rosa. 

'In mijn werk als psycholoog help ik mensen met het overwinnen van allerlei angsten, waaronder ook de angst voor alles wat vliegt. In deze hoedanigheid ben ik in contact gekomen met San en de Kinderboerderij de Pijp in Amsterdam. San heeft onder haar begeleiding ons de mogelijkheid geboden om te kunnen oefenen met bepaald gevogelte. Zoals bijvoorbeeld de haan Karel en plaats te kunnen nemen in de volière. Zeer ondersteunend was de begeleiding van San. Haar rust, geduld, kennis en uitnodigende houding om iedere keer een stapje verder te durven zetten. Zeer doeltreffend voor mijn doelgroep. Veel dank hiervoor en hopelijk kunnen we samen nog veel succesmomenten beleven'.

Philip Thuring

Karel heeft er tabak van

Karel de Haan wordt geaaid door Nick. Twee andere jongetjes vinden dat ook wel interessant. Met z’n drieën zitten ze om Karel heen. Ze zitten te lachen en te praten. Opeens draait Karel zich om en wandelt statig weg. ‘Karel gaat weg! Karel gaat weg!’  roepen de jongetjes. ‘Dan ben je te druk geweest’, zegt Maria. De jongetjes willen Karel terughalen, maar dat mag niet van Maria.  Als Karel er genoeg van heeft, dan moet je hem met rust laten.

Carolientje kan praten

Knuffelhaan Karel is zo populair dat kinderboerderij de Pijp er maar een knuffelkip bij heeft bijgenomen. Hoe ze heet? Carolientje natuurlijk! Toen ze uit het ei kroop, wist nog niemand of het een meisjes- of jongenskip was. Of nou ja, een haan dus... San nam het kuikentje mee naar haar eigen huis, omdat een knuffelkip meteen aan mensen en knuffelen moet wennen. Gelukkig pakte het goed uit en was het een echte kip. Carolientje volgde San door het hele huis, want voor haar was San de moederkip. Ook kippen kunnen trouwens praten. Niet in woorden, maar in geluidjes. Onderzoekers hebben ontdekt dat ze wel 30 verschillende geluiden maken. San kent er van Carolientje zeker 10! De 'ik wil nou mijn hok wel weer eens uit'-pruttel of de 'ben je er eindelijk weer-krijs' als San na een dag werken op de kinderboerderij thuiskwam. En de piep voor 'deze worm vind ik echt heel erg lekker’!