Stages

Je kan bij onze kinderboerderij ook je stage vervullen. Elk jaar komen er een tiental stagiair(es) langs die bij ons hun stage vervullen.
Zowel voor maatschappelijke stage als voor de stages behorend bij een beroepsopleiding bieden we plek.

Als je stage wil lopen op de kinderboerderij stuur dan een e-mail naar info@kbdepijp.nl met daarin je CV en een motivatiebrief.
In de motivatiebrief vermeld je:

  • Waarom je op onze kinderboerderij stage wil lopen;
  • Het doel van je stage;
  • Eventuele stageopdrachten;
  • Periode, aantal dagen per week, welke dagen en tijden, blokstage.

Na ontvangst van de e-mail wordt er op korte termijn aangegeven of er een stageplek is. Als dit het geval is, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de kinderboerderij.

Stages dierverzorging bieden we alleen aan voor stagiair(es) met niveau 3 of hoger en wij bieden voor iedereen maar eenmalig een stageplek aan (je kan dus niet meerdere keren stage lopen bij ons).


Van onze stagiaires

In deze video's krijg je een indruk van hoe het is om bij ons stage te lopen! De rechter is gemaakt door stagiaire Mariscela. In het midden zie je een voorbeeld van een activiteit die is georganiseerd door een van onze stagiaires en haar moeder. Geitenyoga! 

Dit is Amine, hij volgt de opleiding dierverzorging en is nog tot eind juni 2022 van maandag t/m vrijdag op de boerderij te vinden.

Stagaires en dierverzorgers krijgen uitleg over hoeven kappen bij geiten

stagiaires leren nagels knippen bij konijnen en cavia's