Stages

Je kan bij onze kinderboerderij ook je stage vervullen. Elk jaar komen er een tiental stagiair(es) langs die bij ons hun stage vervullen.
Zowel voor maatschappelijke stage als voor de stages behorend bij een beroepsopleiding bieden we plek.

Als je stage wil lopen op de kinderboerderij stuur dan een e-mail naar info@kbdepijp.nl met daarin je CV en een motivatiebrief.
In de motivatiebrief vermeld je:

  • Waarom je op onze kinderboerderij stage wil lopen;
  • Het doel van je stage;
  • Eventuele stageopdrachten;
  • Periode, aantal dagen per week, welke dagen en tijden, blokstage.

Na ontvangst van de e-mail wordt er op korte termijn aangegeven of er een stageplek is. Als dit het geval is, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de kinderboerderij.

Stages dierverzorging bieden we alleen aan voor stagiair(es) met niveau 3 of hoger en wij bieden voor iedereen maar eenmalig een stageplek aan (je kan dus niet meerdere keren stage lopen bij ons).

Op dit moment hebben wij plek voor maatschappelijke stages. Voor stages dierverzorging hebben wij alleen nog plek op de maandag en de zaterdag. Overige dagen zijn helaas al vol tot aan de zomervakantie 2021.


Van onze stagiaires

In deze video's krijg je een indruk van hoe het is om bij ons stage te lopen! De linker is gemaakt door stagiaire Mariscela. En rechts zie je een voorbeeld van een activiteit die is georganiseerd door een van onze stagiaires en haar moeder. Geitenyoga!