Educatie

De educatieve functie van een kinderboerderij bestaat voor een groot gedeelte uit het geven van lessen, meestal aan kinderen, soms ook aan volwassenen. Deze lessen zijn vaak gebaseerd op de verzorging en omgang met dieren en het verkrijgen van meer natuur en milieu besef. Kinderen die in een verstedelijkte wereld opgroeien komen in veel gevallen niet of nauwelijks in aanraking met dieren en de natuur. Vele psychologische en pedagogische onderzoeken wijzen uit dat dit een onmiskenbaar nadeel is.

De omgang met levende organismen heeft grote waarde voor zowel de persoonlijke als de sociale vorming van het kind. Juist in een stedelijke omgeving biedt de kinderboerderij hiervoor de mogelijkheid. Kinderen gaan op een kinderboerderij spelenderwijs met dieren om. Ze zijn bezig met levensecht materiaal en levensechte situaties, zoals geboorte, leven, ziekte en dood. Ze ontdekken door het directe contact, hoe levende organismen functioneren.


Kijk hieronder op 'lesaanbod' voor ons volledige lesprogramma.

Klik hieronder op 'lesrooster' om zelf uw les in te roosteren.