Doelstellingen

Het doel waar wij naar streven als kinderboerderij is in eerste instantie mens en dier dichter bij elkaar brengen. Door kinderen (en hun ouders) in contact te brengen met de dieren en hier ook actief een educatieve rol in te spelen wordt de horizon verbreed en de kennis en het begrip voor dieren vergroot.

Educatie
Ook aan de hand van de vele soorten lessen die er geboden worden voor basisschoolleerlingen word er zo veel mogelijk getracht om een deel bewustwording te kweken waar heel veel dieren en producten vandaan komen en hoe hun natuurlijk gedrag er uit ziet.

Verbinding
Verder zien wij onze kinderboerderij ook wel als sociaal ontmoetingspunt tussen mensen en streven we ernaar om een zo vriendelijke en vrij mogelijke sfeer te behouden in onze groene parel tussen de grote gebouwen van Amsterdam. Allerlei verschillende mensen komen via de dieren in contact met elkaar en raken aan de praat.

Recreatie
Als derde is naar de kinderboerderij gaan natuurlijk een vorm van recreatie, de kinderen kunnen lekker spelen op een van de verschillende speeltoestellen of rennen in de tuin en ouders gaan lekker ergens op een bankje zitten om even te ontspannen.

De boerderij is dus een vorm van recreatie en educatie en ook een vorm van integratie.