KattenWij hebben 2 katten:

Kater Loki,  in april 2018 geboren, en Poes Lieke in 2013 geboren.

Misschien leefden katten al meer dan 10.00 jaar geleden in landbouwnederzettingen in het Midden-Oosten. Toen de mens van nomadische jager landbouwer werd, moest hij zijn voorraadschuren beschermen tegen ratten en muizen. Wilde katten die op zoek naar voedsel bij de voorraadschuren terechtkwamen werden niet weggejaagd, maar aangemoedigd te blijven. Zo kwam de relatie kat-mens tot stand, men spreekt van zelf-domesticatie.

De graanschuren van de Farao’s waren rond 1500 v. Chr. zo omvangrijk, dat er onnoemlijk veel katten nodig waren om ze te beschermen. Katten kregen toen hun goddelijke status, zodat ze niet langer onder zeggenschap van gewone stervelingen vielen en farao’s dus alle katten in beslag konden nemen. De kat werd het symbool van de vruchtbaarheid, in de persoon van de kattengodin Bastet. Op het doden van een kat stond de doodstraf en wie een kat schade toebracht werd zwaar gestraft.
Ook zeelieden beschermden hun voedselvoorraden aan boord door katten mee te nemen, waardoor katten zich over de hele wereld konden verspreiden. Het zijn nachtdieren, overdag rusten ze meestal.