Bijen

De honingbij komt in heel Nederland voor. Het zijn sociale dieren die samen leven in volken. Gedurende het zomerseizoen kunt u de honingbij zien vliegen. Bij temperaturen boven de 10°C kunnen de haalbijen al uitvliegen.

Honingbijen zijn hoofdzakelijk bruin van kleur, waarbij het achterlijf donker is en bruine haarbanden bevat en het borststuk bruingeel behaard is.
Ze zijn verschillend van afmeting, afhankelijk van hun taak binnen het volk:
Werksters (vrouwtjes) : ca. 1,2 centimeter
Darren (mannetjes): ca. 1,5 centimeter
Koningin: ca. 1,8 centimeter

Bijen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Dit wil zeggen dat de ontwikkeling 4 stadia kent: ei–larve–pop–adult. Het gehele volk, met uitzondering van de mannetjes, overwintert in een korf of kast. Tegen de herfst, als er geen bevruchtingen van de koninginnen meer plaatsvinden, worden de mannetjes door de werksters gedood of uit de kast gejaagd, waarna ze aan een hongerdood zullen sterven.

Binnen een bijenvolk heerst een strikte taakverdeling. De mannetjes en de koningin zorgen voor de voortplanting. De werksters zorgen voor het verzamelen van voedsel, het verzorgen van het broed, de koningin en de darren, het onderhoud van het nest en, de verdediging van het nest. Binnen een volk is er altijd één koningin, veel werksters en afhankelijk van de tijd van het jaar de hoeveelheid darren. Als zich nieuwe, jonge koninginnen in een nest hebben ontwikkeld, verzamelt de oude koningin ongeveer de helft van het volk en zwermt uit. Uiteindelijk zal ze op een nieuwe plek een nieuwe kolonie stichten.

Het voedsel van de honingbij bestaat uit stuifmeel en nectar van bloemen, waarmee ook de larven gevoerd worden.

Honingbijen zijn vanwege hun activiteiten zeer nuttige insecten, zij zorgen door het verzamelen van stuifmeel voor de bestuiving van bloemen, planten en cultuurgewassen.


Onze Bijen

6 april 2024: de bijen hebben het druk

17 maart 2024: de bijen vliegen weer

14-6-2023: De bijen zijn op bruidsvlucht geweest. De ideale omstandigheden voor een geslaagde bruidsvlucht zijn als volgt:
jonge koninginnen van 5 à 6 dagen oud,
een jonge koningin kan echter nog tot 3 weken na de geboorte op bruidsvlucht gaan,
zonnige dagen met temperaturen boven de 18 graden en niet te veel wind (lager dan 18 kilometer per uur), en
de aanwezigheid van veel darren vanaf 12 dagen oud op darrenverzamelplaats(en) op korte afstand (naarmate die afstand toeneemt - en de koninginnen verder moeten vliegen - gaan er meer koninginnen verloren en nemen de koninginnen minder sperma op

23 maart 2023: In het begin van de lente vliegen onze bijen weer uit. Ze zijn de winter goed doorgekomen. 

20 april 2022

2 februari 2022: De bijen vliegen weer, ze blijven nog wel dicht bij de korf en vlogen vooral naar de viburnum met witte bloemetjes.

14 juli 2021: vandaag in de kasten gekeken en extra honingkamers geplaatst. Gaat goed met de bijen, kasten zitten vol honing.

Mooi voorbeeld van natuurlijke raatbouw bij onze bijen. Onze volken mogen zelf hun raat bouwen, hun koningin kiezen, hun moment van voortplanting bepalen en op hun eigen honing de winter doorkomen. De Varroamijt bestrijden we met een natuurlijke vijand, de roofmijt.

9 mei 2021: Zouden ze binnenkort weer gaan zwermen

23 maart 2021: Onze bijen zijn weer druk aan het werk, met op de achtergrond een koele sound-track van vogelgeluiden en van de bijen bij de slow-motion!


25 augustus 2020
Van de eerste druppel naar 15 liter. We halen alleen de raten met honing weg die de bijen echt ‘over’ hebben en er zit nog zo’n 20 kilo in de kast. Ook hebben we enkele raten niet geslingerd zodat we deze, als de bijen het onverhoopt toch nodig hebben, in de winter terug kunnen plaatsen.


11 mei 2019
Onze bijen doen het geweldig. Vandaag zijn ze voor de derde keer gaan zwermen.


7 mei 2018
Gisteren de bijenkast geïnspecteerd. Extra honingkamers geplaatst. Het volk doet het bijzonder goed. Ze hebben nog honing over van vorig jaar en zijn al weer druk met het vullen van de verse raten.


21 maart 2017 
Onze bijen zijn goed de winter doorgekomen. Bijenpoep bij het uitvlieggat, een goed teken en nog genoeg honing in de raten


10 augustus 2017
Honing oogsten en slingeren bij het bijenpark.


15 juni 2017
Onze kinderboerderij bijen doen het heel erg goed. Ze hebben al heel veel honing opgeslagen en bouwen prachtige raten.


20 juni 2016
De laatste raten worden geplaatst.


26 mei 2016
Onze bijen doen het super goed, vandaag hebben ze extra raten erbij gekregen zodat ze weer verder kunnen bouwen.


4 augustus 2016
Onze bijen doen het boven verwachting goed. Zo goed zelfs dat we vanmorgen voor het eerst wat honing hebben kunnen oogsten. Ze hebben nu nog meer dan genoeg over om op hun eigen honing te kunnen overwinteren.