Nu we door uw donaties de konijnenhokken kunnen gaan opknappen, gaan we verder sparen voor ons volgende project:   het realiseren van een nieuw groot kippenhok

Er is al een eerste schets klaar, maar hier zal nog e.e.a aan veranderen om een perfect multifunctioneel pluimveehok neer te zetten. Heel hard nodig in een tijd dat ons pluimvee door verordeningen ivm vogelgriep helaas bijna het hele jaar opgesloten moet zitten en het huidige kippenhok op instorten staat.